Engelse schipper

Het aanbod van handelswaar was in Amsterdam overweldigend. In de 17e eeuw kon je in Amsterdam alles krijgen. Was het niet in Amsterdam te vinden, dan bestond het niet. De VOC bracht vanuit Indië de meest exotische producten terug naar Amsterdam. Het eten werd gekruid met specerijen, gegeten werd er vanaf porseleinen borden. Naast de producten die van verre kwamen, werd er ook handel gedreven met omliggende landen. Dat deze handel niet altijd even soepel verliep bewijst een archiefstuk uit 1636.

Op 4 januari 1636 laat Eduart Aldred een akte opstellen bij notaris Joseph Steijns. Eduart Aldred was schipper van beroep en afkomstig uit Dortmuijden, het huidige Dartmouth, gelegen in het zuidwesten van Engeland. In de akte verklaart Eduart Aldred dat hij met kerst in Amsterdam is aangekomen in opdracht van Jacob Belten, koopman te Amsterdam. Vanuit Dortmuijden heeft Aldred een lading droge vis afgeleverd aan Jacob Belten.  Met droge vis wordt stokvis bedoeld. Stokvis wordt gemaakt van kabeljauw en wordt te drogen gehangen aan stokken, vandaar de benaming. Door dit droogproces is de vis veel langer houdbaar dus erg geschikt om mee te nemen op verre reizen, bijvoorbeeld naar Indië. Stokvis werd tevens gegeten door arme Amsterdammers en voornamelijk in de winter wanneer er een tekort aan verse vis was.

Ondanks dat Eduart Aldred zich aan de afspraak heeft gehouden en zijn lading heeft afgeleverd weigert Jacob Belten de boot van de Engelsman weer vol te laden. De schipper is bang dat de vorst hem zal overvallen waardoor hij niet meer kan terugkeren naar Engeland. Hij verzoekt notaris Joseph Steijns om de zaak vast te leggen en te onderhandelen met Jacob Belten. Op de vraag van de notaris aan Jacob Belten of hij het schip gaat inladen antwoordt hij:  Ick sal hem niet inladen, hij mach vertrecken oft doen wat hij wilt. Hoe deze kwestie is afgelopen is onbekend, wel geeft het op heel kleinschalig niveau aan dat handelsbetrekkingen niet altijd even soepel verliepen.

Bronnen uit het Stadsarchief Amsterdam:

SAA: 5075.35(notariele akten) 12 4-1-1636

SAA: 5075.35(notariele akten) 12 4-1-1636

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ 2 = 5