LevenBijzondere personen en gebeurtenissen:

In deze rubriek worden bijzondere en belangrijke personen besproken die woonachtig waren in Amsterdam. Hierbij kan gedacht worden aan stedenbouwkundigen, kapiteins, filosofen en kooplieden. Deze personen dienden als katalysator voor de transformatie van middeleeuws Amsterdam naar een internationale metropool. Verder worden verschillende gebeurtenissen toegelicht die zijn weerslag hebben gehad op onder andere politiek, religieus en bouwkundig vlak.Huis en Haard:

In deze categorie wordt ingegaan op de wijze waarop mensen thuis leefden. Door de handel met Indië kwamen veel exotische producten op de Amsterdamse stapelmarkt en dus ook in de huishoudens. Zo kwam er porselein op tafel bij rijke gezinnen en exotische specerijen in het eten. Aan de hand van archeologische vondsten wordt ingegaan op de materiële cultuur van een huishouden. Ook zullen de gewoontes en gebruiken binnen een doorsnee gezin belicht worden.Veiligheid:

De misdrijven die vroeger in Amsterdam werden gepleegd waren niet veel anders dan tegenwoordig. Dit in tegenstelling tot de straffen die werden uitgevoerd. Ter dood veroordeelden werden onthoofd of opgehangen op de Dam om daarna als waarschuwing op Volewijck, aan de overkant van het IJ, aan een paal of galg gehangen te worden. Naast de kleinschalige criminaliteit wordt ook aandacht besteedt aan de verschillende oorlogen die Amsterdam heeft meegemaakt.Vrije tijd:

De Amsterdamse bevolking was weliswaar veel met handel en werk bezig, men had ook tijd om te ontspannen. Er waren talloze herbergen, speelhuizen en pleziertuinen die voor het nodige vertier zorgden. Daarnaast behoorde voor de elite van de stad de mogelijkheid een pleziervaart te maken of een wandeling te maken langs de Singelgracht. In deze rubriek wordt een breed scala betreffende de vrijetijdsbesteding onder de loep genomen.Levensgebeurtenissen:

Iedereen wordt geboren en gaat een keer dood. Dat was vier eeuwen geleden natuurlijk niet anders. Van deze levensgebeurtenissen zijn veel gegevens bewaard gebleven in het archief in de vorm van doop- en begraafregisters. Tevens zal in deze categorie aandacht besteedt worden aan de gegevens uit het ondertrouwregister. Hierin gaf het aanstaande bruidspaar aan dat ze wilden trouwen. Evenals een kijkje in notarisstukken waarin over scheidingen gesproken wordt…

DelenShare on Facebook