WonenBijzondere plekken en gebouwen:

Bij de totstandkoming van de stadsuitleggen zijn talloze gebouwen en plekken gecreƫerd die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken. De op elkaar gepakte huizen in de Jordaan vormen een contrast met de enorme huizen aan de Herengracht. Het is interessant om te weten wie de bewoners waren van deze huizen. Naast de historie van enkele huizen en diens bewoners zal in deze rubriek nader ingegaan worden op verscheidene plekken in de openbare ruimte.Stadsvoorzieningen:

Amsterdam kende vele charitatieve voorzieningen om de minder bedeelden van de samenleving te ondersteunen. Deze voorzieningen waren niet alleen voor de autochtone Amsterdammer bedoeld, ook de vele immigranten die in de stad woonachtig waren hadden recht op hulp. Naast verhalen uit de verschillende wees- en armenhuizen wordt ook de rol van de verschillende kerken belicht aangezien deze een grote rol speelden in de sociale voorzieningen.Stadsontwikkeling:

In de periode 1550-1700 groeide de bevolking van Amsterdam van 30.000 naar ruim 200.000 inwoners. Woonruimte binnen de middeleeuwse ommuring was al aan het eind van de 16e eeuw ontoereikend. Daarom werden in de 17e eeuw grootschalige stadsuitbreidingen gerealiseerd waarbij de grachtengordel, de Jordaan en verscheidene werkeilanden ontstonden. In deze rubriek staan alle verhalen die betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering van deze stadsuitbreidingen.

DelenShare on Facebook